ΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης, ως συνδικαλιστικός οργανισμός-συνδυασμός, ενόψει των Έκτακτων Μεταθέσεων του Σεπτεμβρίου, με την έκδοση του αριθμού των Αστυνομικών, με οργανική θέση Αστυφύλακα, με τον οποίο θα ενισχυθεί η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ), καλεί την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να αποφασίσει ανάλογα ώστε να καλυφθεί όλο το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι, συμπεραίνουμε ότι στην ουσία, αποτελεί μονόδρομο, η έκδοση τριψήφιου αριθμού θέσεων Αστυνομικών τουλάχιστον, για τους κάτωθι λόγους:

– Οι κενές οργανικές θέσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αγγίζουν περίπου τον αριθμό τριακόσια (300) Αστυνομικών με οργανική θέση Αστυφύλακα, κάτι που δημιουργεί πολύ σοβαρά υπηρεσιακά και όχι μόνο προβλήματα στην περιοχή μας.

– Πρόσφατα ιδρύθηκε η νέα Υπηρεσία δικύκλων στη Θεσσαλονίκη, η «Δράση» η οποία απαρτίζεται από Αστυνομικούς που μετακινήθηκαν από άλλες Υπηρεσίες της περιοχής μας, ενώ βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη λειτουργούν και άλλες νέες Υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν την τελευταία τριετία, όπως το Τμήμα Πεζών Περιπολιών Θεσσαλονίκης και η Ομάδα Εμφανούς Αστυνόμευσης και Άμεσης Ανταπόκρισης (ΟΕΑΑΑ) – «Πάνθηρες», που όμως και αυτές για να ιδρυθούν, μετακινήθηκε ο αντίστοιχος αριθμός Αστυνομικών από άλλες μάχιμες Υπηρεσίες της περιοχής μας. Δηλαδή αποδυναμώθηκαν άλλες Υπηρεσίες της περιοχής μας, για την ίδρυση και τη λειτουργία των νέων αυτών Υπηρεσιών. ⁰

– Επίκειται και μάλιστα αυτό συμβαίνει στην παρούσα χρονική περίοδο η τεράστια επέκταση του Αεροδρομίου Μακεδονία Θεσσαλονίκης και η αντίστοιχη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης (ΔΑΚΑΘ), που λειτουργεί με ξεπερασμένο οργανόγραμμα από το 2000, θα πρέπει να ενισχυθεί με δεκάδες Αστυνομικούς, αφού θα διπλασιάσουν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και αναμένεται ακόμα και να τριπλασιαστεί ο αριθμός των πτήσεων, ενώ πρόκειται για έναν διεθνή Αερολιμένα που εξυπηρετεί σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

– Οι τελευταίες αναδιαρθρώσεις, αναδιατάξεις και συγχωνεύσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που έγιναν από το 2014, στην πράξη δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην αστυνόμευση του Νομού Θεσσαλονίκης και στη λειτουργία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, αφενώς η αναδιάρθρωση του 2014, με τις διατάξεις του ν. 4249/2014, επέφερε, δυστυχώς, την αλλαγή στο οργανόγραμμα σε πανελλήνιο επίπεδο με την κατάργηση των 6.700 κενών οργανικών θέσεων Αστυφυλάκων, κάτι που οδήγησε στη μετατροπή των 1.000 κενών θέσεων της Θεσσαλονίκης, σε μόλις 280, ως διά μαγείας βέβαια, αφού ξαφνικα διαπιστώσαμε την εξαφάνιση από την περιοχή μας εκατοντάδων θέσεων Αστυφυλάκων. Ενώ, αφετέρου ο Αστυνομικός Καλλικράτης το 2017, με τις διατάξεις του π.δ. 7/2017, που επέφερε την κατάργηση, τη συγχώνευση και τη συρρίκνωση πολλών Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Ασφαλείας του Νομού Θεσσαλονίκης, δυστυχώς , δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται καθημερινά, στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας και στο αγαθό της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης.

– Τα πολλά και χρόνια πάρεργα (αθλητικές εκδηλώσεις, επιδόσεις εγγράφων, έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ)
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με το μέγα θέμα του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος και την ενίσχυση (αποσπάσεις και μετακινήσεις) πολλών Διευθύνσεων Αστυνομίας της Βόρειας Ελλάδας από Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην περαιτέρω έλλειψη Αστυνομικών από τη Θεσσαλονίκη, που θα απασχολούνται αποκλειστικά μόνο με την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.

– Η πανδημία του Κορονοϊού με την εφαρμογή του συνόλου, σχεδόν, της ισχύουσας νομοθεσίας από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, επιφέρει επιπλέον προβλήματα και πολλές δυσλειτουργίες στο δύσκολο έργο των Αστυνομικών της περιοχής μας.

– Ακόμα στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται, δυστυχώς, ότι ο μέσος όρος ηλικίας της υπάρχουσας δύναμης είναι αρκετά αυξημένος, περίπου στην ηλικία των 45 ετών, (π.χ. στην Ομάδα ΔΙΑΣ υπηρετούν σχεδόν οι ίδιοι Αστυνομικοί από την ίδρυσή της το 2010), κάτι όμως που οδηγεί στη διαπίστωση πως θα πρέπει να ενισχυθεί, άμεσα κιόλας, με προσωπικό η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα το σύνολο των Υπηρεσιών.

– Εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού παρατηρούνται, σε χρόνιο και καθημερινό επίπεδο, συνεχείς καταστρατηγήσεις στο θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας του π.δ. 394/2001 των Αστυνομικών, όπως π.χ. μη έγκαιρη χορήγηση ρεπό και αυξημένος αριθμός σε οφειλόμενα ρεπό – ημερήσιες αναπαύσεις, μη έκδοση εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας, υπερεργασία σε εβδομαδιαία βάση κλπ.

– Τέλος, είναι γνωστή παντού η αύξηση της εγκληματικότητας, ειδικά στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο περιφερειακό επίπεδο του Νομού, αφού καθημερινά περιστατικά εγκληματικών ενεργειών μονοπωλούν το αστυνομικό δελτίο, που ευτυχώς με αυταπάρνηση και με τις φιλότιμες, ηρωικές και γενναίες υπερπροσπάθειες των Αστυνομικών του Νομού Θεσσαλονίκης, ευτυχώς τις πιο πολλές φορές, αντιμετωπίζονται με πλήρη επιτυχία.

Για όλα τα ανωτέρω και επειδή η Θεσσαλονίκη βρίσκεται, και αποτελεί βέβαια, το κέντρο της Βόρειας Ελλάδας, καθώς επίσης και για την κοινή διαπίστωση ότι το σύνολο όλων των Αστυνομικών της περιοχής μας, σε μόνιμη βάση υπερεργάζεται με οτιδήποτε αρνητικό και επικίνδυνο αυτό συνεπάγεται, αφού πολλές Υπηρεσίες του Νομού Θεσσαλονίκης στην πράξη υπολειτουργούν, καλούμε τους αρμόδιους να διατάξουν την κάλυψη σχεδόν όλων των κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αστυφύλακα, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με τις επερχόμενες Έκτακτες Μεταθέσεις του 2020, κάτι που κρίνεται επιβεβλημένο πλέον λόγω των ανωτέρω και εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν. Δεν μπορεί μόνιμα η κάθε Υπηρεσία να βασίζεται στο φιλότιμο και την αυταπάρνηση των Αστυνομικών, απαιτείται πλέον και η ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό!

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2020
Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης

Διαβάστε ακόμα

Αρθρογραφία μελών ΕΚΑ
0 shares0 views
Αρθρογραφία μελών ΕΚΑ
0 shares0 views

Τελικά τι «πετύχαμε» ως Αστυνομία την περίοδο της πανδημίας;

staff - Απρ 20, 2021

Όπως βλέπουμε από πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των πολιτών της χώρας είναι δυσαρεστημένοι, σε σχέση με την αύξηση της εγκληματικότητας…

Δράσεις - Παρεμβάσεις
0 shares0 views
Δράσεις - Παρεμβάσεις
0 shares0 views

Πότε θα ενισχυθεί η ΔΑΚΑΘ; Ευτυχώς η ηγεσία διέκοψε την ενίσχυση άλλων Υπηρεσιών από τη ΔΑΚΑΘ!

staff - Απρ 19, 2021

Μετά από την εξαίρεση της ενίσχυσης του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονικης «Μακεδονία» με τη σχετική διαταγή του Αρχηγείου στις 27/03/2021 και…

Συνδικαλιστικά
0 shares0 views
Συνδικαλιστικά
0 shares0 views

Παράτυπη άρνηση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού σε Αστυνομικούς γονείς ανήλικων τέκνων σε υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης

staff - Μαρ 05, 2021

Στα πλαίσια της καθημερινής συνδικαλιστικής μας δράσης, το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης ως συνδικαλιστικός οργανισμός - συνδυασμός, δέχθηκε, σήμερα…