Συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Θεσσαλονίκης – Ενημέρωση των μελών

Η αρμοδιότητα και η λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, προβλέπεται και καθορίζεται από το άρθρο 20 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τον οικονομικό έλεγχο του ΔΣ ασκεί τριμελείς ελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη ΓΣ από κοινό ψηφοδέλτιο με το ΔΣ για τριετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα .
Η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται με μέριμνα του πλειοψηφήσαντος μέλους του συνδυασμού που πλειοψήφησε μέσα σε (7) ημέρες από την εκλογή του.
Αν αυτός αμέλησε, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε για ελεγκτική επιτροπή.
Η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του Ένωσης.
α) Τακτικά: κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Τηρεί δικό του βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της Ένωσης.
Ο ταμίας ειδοποιείται εγγράφως και οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να έχει στην διάθεση της ελεγκτικής επιτροπής όλα τα στοιχεία. Την έκθεση την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν όμως λήγει η διετής οικονομική περίοδος, η ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει στη ΓΣ έκθεση της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης και τη γενική οικονομική κατάσταση.
β) Έκτακτα: όταν καλείται από το ΔΣ του Σωματείου ή από τον Πρόεδρο της ΕΕ.
Σε περίπτωση που παρατηρήσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες, ζητά από τον Πρόεδρο του ΔΣ τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ μέσα σε 10 ημέρες.

Η σύγκληση της, όπως μπορείτε να δείτε και στα παρακάτω έγγραφα θα γίνει τελικά αύριο, Δευτέρα, 6-11-2017, στα γραφεία της Ένωσης, στην οδό Αριστοτέλους 12, στις 11:00 πμ

Καθώς τα μέλη της Ένωσης είναι 3.700 περίπου, τα ετήσια έσοδα της Ένωσης ανέρχονται σε περίπου 150.000€, μαζί και με την έκτακτη κράτηση των 5€ που έγινε στις αρχές του έτους, γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον καθένα πως τόσο η ορθή λειτουργία, όσο και τα αποτελέσματα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι μείζονος σημασίας και γι’ αυτό θα σας ενημερώνουμε συνεχώς.

Γνωστοποιούμε στα μέλη μας, επειδή έχουν όλα έννομο συμφέρον, πως αναμένεται και ο υποχρεωτικός οικονομικός έλεγχος και του προηγούμενου 6μήνου (Οκτωβρίου 2016 έως Απριλίου 2017) όπως εξάλλου αποφάσισε η Ελεγκτική Επιτροπή, καθόσον δεν μπορεί να υπάρχει κανένα απολύτως χρονικό διάστημα χωρίς έκθεση οικονομικής διαχείρισης στη λειτουργία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Τυχόν διαφορετικές γνώμες είναι ανυπόστατες και οι παρατυπίες που προκαλούν και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε όλους μας…

Άλλωστε προβλέπεται ρητά στο άρθρο 9, παράγραφος 2, τελευταίο εδάφιο του ν. 1264/82 που αφορά τα καθήκοντα της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η διαφάνεια και η νομιμότητα πρέπει να χαρακτηρίζει το συνδικαλιστικό κίνημα και αυτές τις αρχές πρεσβεύει το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε ακόμα

Συνδικαλιστικά
0 shares0 views
Συνδικαλιστικά
0 shares0 views

Κενά ασφαλείας στο σύστημα ενδοεπικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας

staff - Φεβ 19, 2021

Αθήνα, 18  Φεβρουαρίου 2021 Αρ. Πρωτ.: 403/2/9α Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ 2) Τον Αρχηγό της Ελληνικής…

Άρθρα -Απόψεις, θέματα από το forum, Συνδικαλιστικά
0 shares0 views
Άρθρα -Απόψεις, θέματα από το forum, Συνδικαλιστικά
0 shares0 views

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης το Α’ 20ημερο Φεβρουαρίου και τι ακριβώς ισχύει

staff - Φεβ 19, 2021

(Μεταθέσεις με μόρια, ειδικές κατηγορίες, Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες, Αστυνομικοί υπηρεσίας γραφείου, περιπτώσεις με μόρια από εργασία συζύγου, μεταθέσεις κατώτερων αξιωματικών…

Συνδικαλιστικά
0 shares0 views
Συνδικαλιστικά
0 shares0 views

Η Ελληνική Αστυνομία στον 21ο Αιώνα. Μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και αναβάθμιση υπηρεσιών

staff - Φεβ 19, 2021

Αθήνα, 09  Φεβρουαρίου 2021 Αρ. Πρωτ.: 100/2/82α Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Κοιν: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας…