Τι μπορούμε να κάνουμε εάν α) μας μεταθέσουν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και χωρίς τη θέλησή μας ή β) εαν δεν ικανοποιηθεί η αίτηση μετάθεσή μας.

Ιούλ 24, 2017
22 Shares

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο Μεταθέσεων της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης και από αυτήν την εβδομάδα και μέχρι την 31 Ιούλιου 2017 θα γινουν και τα Συμβούλια Μετάθεσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Ασφαλείας, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Πολλοί συνάδελφοι επικοινωνούν μαζι μας, με το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης και μας θέτουν ερωτήματα καθώς και μας ενημερώνουν για τα έντονα παράπονά τους διότι Α) ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ Β) ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Γι’ αυτό σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Α) ΕΑΝ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΑΤΕ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΘΈΛΗΣΗ ΣΑΣ:

Όσοι συνάδελφοι μετατεθήκατε χωρίς τη θέλησή σας θα πρέπει να υποβληθεί από εσάς έγγραφη προσφυγή ειτε για την ακύρωση ειτε για την τροποποίηση της μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 100/03, μέχρι και πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη κοινοποίησή σας.

Θα πρέπει να αναφέρετε τεκμηριωμένα στοιχεία τα οποία να αιτιολογούνται πλήρως ετσι ώστε η Διοίκηση να ικανοποιήσει το νόμιμο αίτημά σας. Υπενθυμίζουμε ότι οι εσωτερικές μεταθέσεις θα πρέπει να βασίζονται στα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3 του π.δ. 100/03. Επίσης μπορείτε να λάβετε ακόμα και αντίγραφο του Πρακτικού του Συμβουλίου Μεταθέσεων όσον αφορά την υπόθεσή σας προκειμένου να διαπιστώσετε τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε αυτή η μετάθεση χωρίς τη θέλησή σας. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε ειδικά τους λόγους και να προσκομίζονται ακόμα και σχετικά έγγραφα από εσάς όπως π.χ. εκπαιδεύσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικός φάκελος, αξιολογήσεις, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τόπος και ιδιοκτήτη κατοικία κλπ.

Β) ΕΑΝ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ:

Συνάδελφοι, βάσει των διατάξεων του π.δ. 100/03 (Κώδικας Μεταθέσεων Αστυνομικού προσωπικού) δεν μπορείτε να κάνετε προσφυγή εάν το αίτημά σας δεν ικανοποιηθεί.

Προσφυγή, κατά τον ειδικό για εμάς τους Αστυνομικούς Κανονισμό Μεταθέσεων (π.δ. 100/03), μπορούν να υποβάλουν μόνο όσοι συνάδελφοι επιθυμούν ακύρωση ή τροποποίηση ή αναστολή της μετάθεσης που διέταξε το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων όπως αναφέρθηκε στην ανωτέρω πρώτη περίπτωση. Σύμφωνα με το ανώτερο προεδρικό διάταγμα, ενώ αυτοί οι οποίοι αιτήθηκαν να μετατεθούν σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία και δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους, δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφυγή αφού ο δικός μας ειδικότερος Κανονισμός δεν τους παρέχει συγκεκριμένα αυτό το δικαίωμα, εντούτοις ο σχετικός Νόμος για τον Κώδικα Διοικητικης Διαδικασίας και το Συντάγμα που υπερτερούν έναντι του Προεδρικού Διατάγματος, τους παρέχουν αυτό το έννομο δικαίωμα.

Έτσι, σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) και ειδικότερα βάσει του Κωδικα Διοικητικης Διαδικασίας, στο άρθρο 24 του 2690/99, μπορείτε, εφόσον δεν ικανοποιήθηκε το έγγραφο δικαιολογημένο αίτημά σας, μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου μία έγραφη «αίτηση θεραπείας – ιεραρχική προσφυγή», με την οποία θα ζητάτε την επανεξέταση του νόμιμου αιτήματός σας και βεβαια καλό θα ήταν αιτιολογημενα και τεκμηριωμένα να αναφέρετε και νέα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία να βοηθούν περισσότερο τη Διοίκηση, ώστε να αποφασίσει να δεχτεί το αίτημά σας και να διατάξει τη μετάθεσή σας.

Τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 3 του π.δ. 100/03, είναι αυτά στα οποία πρέπει με συγκεκριμένα επιχειρηματα να αναφέρεστε πιο πολύ, προσκομίζοντας και άλλα έγγραφα στοιχεια εφόσον χρειάζεται. Σας γνωριζω ότι βάσει της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ. 100/03 α) τα υπηρεσιακά κριτηρια ενδεικτικά είναι η υπηρεσιακή απόδοση, η προϋπηρεσία σε ορισμένες Υπηρεσίες, οι ιδιαίτερες γνώσεις, η εμπειρία, η εξειδίκευση, η πειθαρχικότητα, ενώ β) τα κοινωνικά κριτήρια είναι η προτίμηση του Αστυνομικού, η οικογενειακή κατάσταση, η συνυπηρέτηση γενικότερα, οι λόγοι υγείας, οι σπουδές κλπ.

Αυτό συμβαίνει διότι οι μεταθέσεις και γενικότερα οι μετακινησεις (αποσπάσεις, προσωρινές μετακινήσεις, τοποθετήσεις κλπ) Αστυνομικών είναι διοικητικές πράξεις, και ως εκ τούτου το Διοικητικό Δίκαιο είναι σίγουρα ανώτερο από το π.δ. 100/03 και γι’ αυτό εξάλλου και οι μεταθέσεις ακυρώνονται με αποφασεις Διοικητικών Δικαστηρίων.

Επίσης, είναι απαράδεκτο και Αντισυνταγματικό, νομικά και ηθικά και υπηρεσιακά, το ίδιο σε σύνθεση Συμβούλιο Μεταθέσεων να διατάζει και να αποφασίζει και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό για διοικητικές πράξεις. Αυτό απαιτείται και πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί.

Γι’ αυτό πολλές μεταθέσεις ακυρώνονται (μετά από μεγάλο όμως χρονικό διάστημα, εκτός εάν υπάρχει προσωρινή διαταγή του αρμόδιου Διοικητικού δικαστή) από τα Διοικητικά Δικαστήρια.

Το υπόδειγμα της αίτησης θεραπείας είναι το εξής:


<<ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ–ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ>>
(Κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/99)

Του (βαθμός, ΑΓΜΣ, επώνυμο ονομα Υπηρεσία)

ΠΡΟΣ: (ΓΑΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ/Τ.Ε.Π./Υπόψη Συμβουλίου Μεταθέσεων ή γενικότερα Ανώτερη Υπηρεσια που απέρριψε το αίτημά σας, ιεραρχικά βέβαια μέσω της Υπηρεσίας που υπηρετείτε)

Σας αναφέρω ότι είχα υποβάλει αίτηση μετάθεσης για (αναγράφετε την Υπηρεσία οποιαδήποτε επιπέδου στην οποία είχατε αιτηθεί τη μετάθεσή σας). Με την υπ. αριθ. … (αριθμός πρωτοκόλλου) διαταγή σας πληροφορήθηκα ότι το αίτημά μου δεν έγινε δεκτό.

Παρακαλώ πολύ όπως επανεξέτασει το νόμιμο αίτημά μου το Συμβούλιο Μεταθέσεων σας και γι’ αυτό το λόγο σας αναφέρω τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:
(Αναφέρονται πραγματικά στοιχεία και περιγράφονται τεκμηριωμένα και αιτιολογημένα με κάθε δυνατή λεπτομέρεια).


Θεσσαλονίκη 23 Ιουλίου 2017
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΚΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε ακόμα

Επικαιρότητα
19 shares0 views
Επικαιρότητα
19 shares0 views

Πόθεν έσχες: Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση

staff - Μαρ 26, 2019

156/2019 Περαιτέρω διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ…

Επικαιρότητα
101 shares0 views
Επικαιρότητα
101 shares0 views

Πότε λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις πόθεν έσχες.

staff - Μαρ 25, 2019

Στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμίαυποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης («πόθεν έσχες») των ετών 2016 και 2017 (φορολογικό 2015 και 2016),…

Δράσεις - Παρεμβάσεις
88 shares0 views
Δράσεις - Παρεμβάσεις
88 shares0 views

Ερώτηση στη βουλή για τα οφειλόμενα ρεπό στη Θεσσαλονίκη.

staff - Μαρ 22, 2019

Το Ε.Κ.Α Θεσσαλονίκης βαδίζοντας πιστά στο μονοπάτι του υγιούς, δημιουργικού  και μαχόμενου συνδικαλισμού, αποδεικνύει για πολλοστή φορά πως στέκεται έμπρακτα…